Mistrovství klubu ve hře na jamky - ŽENY 2022

Jak vyzvat soupeře:

Vyzyvatelem dvojice je vždy hráč s vyšším HCP z dané dvojice. Vyzyvatel je povinen zajistit rezervaci startovních časů. Termín a hodinu zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit předem soutěžnímu výboru na e-mail recepce@albatross.cz nebo osobně v recepci klubu. V případě, že se hráči nejsou schopni na termínu zápasu dohodnout, může se vyzyvatel nejpozději 7 dní před termínem ukončení daného kola obrátit na soutěžní výbor, který stanoví termín zápasu. Soutěžní výbor stanoví datum a čas zápasu tak, aby všechny zápasy v jednotlivých kolech byly odehrány ve vypsaných termínech. Soutěžní výbor může také stanovit náhradní termín zápasu v případě, že by se tento nekonal ze závažných nebo nepředvídatelných důvodů.

 

Propozice turnaje zde

1. kolo
10.5.2022 - 7.8.2022
hcp
7.1
SOUČKOVÁ
Daniela

edit
hcp
12.1
SIONKOVÁ
Martina

edit
hcp
16.1
JASANSKÁ
Renáta

edit
hcp
8.5
POSPÍŠILOVÁ
Jana

edit
2. kolo
8.8.2022 - 9.9.2022

VÍTĚZ